Netwerk Topologie (Kleurcodering)

Netwerk Topologie (Kleurcodering)

De TIA/EIA 606 standaard voorgedefinieerde kleuren voor verschillende onderdelen van een basis bekabelingssysteem zien er als volgt uit;

ROOD Telefoon systemen
GEEL Gemengd, veelzijdig
BLAUW Station
ORANJE Afbakeningspunt
Punt van het bijeen komen van twee verschillende communicatie installaties (als voorbeeld: telefoon thuis en op het bedrijf worden daar met elkaar verbonden)
GROEN Netwerk verbindingen