MDT Task Sequences

MDT Task Secuences Template

Als je regelmatig met MDT werkt, weet je dat je ook zo nu en dan nieuwe Task Sequence moet aanmaken. Als je een nieuwe Task Sequence aanmaakt moet je alle instellen weer doorlopen en juist zetten. Zou het niet mooi zijn als je een template kan toepassen?

Dit kan door middel van een eigen template aan te maken waar alle fundamenteel instellingen zijn opgeslagen.We kunnen dit door middel van de volgende stappen.

  1. Maak een nieuwe of kies een bestaande Task Sequence.
  2. Ga naar de MDT folder en vervolgens de Controle folder.
  3. In de Controle folder moet er een sub-folder zijn met de Task Sequence naam.
  4. In deze sub-folder staat een bestand ts.xml.

MDT Task Sequences

  1. Maak van dit bestand een kopie en geef hem een herkenbare naam. Omdat we voor meerdere Windows versies gebruiken, hebben we voor elke versie een template gemaakt.

MDT Task Sequences

  1. Verplaats vervolgens dit bestand naar de template folder van MDT . Standaard is dit “C:\Program Files\Microsoft Deployment Toolkit\Templates”

MDT Task Sequences

  1. Open het xml bestand (in dit geval ts_windows_8.xml) in een editor en pas de naam en beschrijving aan.

MDT Task Sequences

  1. De nieuwe template is nu klaar voor gebruik en je kan hem testen door een nieuwe Task Sequence binnen de Deployment Workbench aan te maken.

MDT Task Sequences

  1. En selecteer de zojuist aangemaakte template.

MDT Task Sequences

Veel succes met het toepassen van deze handleiding en suggesties zijn altijd van harde welkom.

Robert Collewijn