Verplaatsen locatie indexering map

Verplaatsen locatie indexering map

Door indexering (Windows Search) map van een SSD-schijf naar een HDD-schijf te verplaatsen voorkomen we de vele read/write acties op de SSD-schijf. Dit zal ten goede komen van de levensduur van de SSD-schijf. In deze handleiding beschrijven we de stappen om dit te realiseren.

Open het configuratiescherm door op ( windows-key-new + X ) te drukken en in het Win-X scherm op Configurtiescherm te klikken.

Indexering Opties

In het zoek venster type we indexeringsopties waardoor het scherm de indexeringsoptie weergeeft. Klik op de Indexeringsoptie icon

Indexering Opties

Indexering Opties

Klik vervolgens op geavanceerd

Indexering Opties

Klik vervolgens op Nieuwe locatie om de nieuwe map aan te geven. Deze nieuwe map moet wel bestaan.

Indexering Opties

Ook is het van belang om het aantal te indexeren locaties te beperken door hier selectief mee om te gaan. Plaats hier NOOIT netwerk en/of externe schijf locatie, deze zullen het systeem merkbaar vertragen.

Indexering Opties

Veel succes met het toepassen van deze Windows handleiding en suggesties zijn altijd van harde welkom.

Robert Collewijn

Hard disk onderhoud en behoud

Verplaats de gebruikers map

Introductie

In deze handleiding leggen we uit hoe we een gebruikers map van een SSD-schijf naar een HHD-schijf verplaatsen. Vooral als je een kleinere SSD-schijf hebt is het verplaatsen van de gebruikers map (waar gedownloade gegevens, documenten en applicatie instellingen staan) een uitkomst. Het verplaatsen van de gebruikers map heeft niets te maken met de register, maar maakt daarvan gebruik van symbolische links.

Symbolische link laat het toe dat het systeem denkt dat C:Users op de C: schijf staat, maar  in werkelijkheid op de D: schijf bevindt (of een andere HHD-schijf). Op deze manier kunnen we het register ongemoeid laten.

Een ander voordeel hiervan is dat het aantal lees en schrijf acties op je SSD- schijf worden beperkt wat de levensduur van de SSD-schijf ten goede komt.

In deze handleiding gaan we uit van Windows 8.x of Windows 8.x Pro en dat deze op de SSD-schijf is geïnstalleerd (laten we deze C: schijf noemen). Ook gaan we ervan uit dat je nog een HHD-schijf hebt (laten we deze de D:-schijf noemen) waarop we de gebruikers map zetten. Deze D: schijf moet we NTFS geformatteerd zijn.

Opstarten in Command Line

U kunt de command line eenvoudig opstarten door op ( windows-key-new + C ) te drukken, klik dan op instellingen.

Verplaats de gebruikers map

en dan naar PC-instellingen wijzigen

Verplaats de gebruikers map

Klik vervolgens op bijwerken en herstellen

Verplaats de gebruikers map

Klik vervolgens op Systeemherstel en Nu opnieuw opstarten.

Verplaats de gebruikers map

klik op Problemen oplossen

Verplaats de gebruikers map

Klik vervolgens op Geavanceerde opties

Verplaats de gebruikers map

Klik op Opdrachtprompt, waarna de computer opnieuw zal opstarten en om inloggegevens vraagt.

Verplaats de gebruikers map

Na het inloggen komt het systeem en een command prompt schrem.

Verplaats de gebruikers map

Nu is dit belangrijk is, moet je om uit te vinden wat je SSD-schijf en HHD-schijf (waar de gegevens komen te staan) zijn. Een eenvoudige manier is door te typen

C:

Vervolgt door

dir /w /p

Controller of de C: schijf (SSD Drive) is en welke de D: schijf is. Als vastgesteld is welke schijf we gebruiken kan het onderstaande commando worden uitgevoerd.

robocopy /copyall /mir /xj C:Users D:Users

Met dit commando worden de bestanden van C:Users (SSD-schijf) naar de D:Users (HDD-schijf) gekopieerd. /copyall is om aan te geven dat robocopy om alle mappen te kopiëren. /mir wordt gebruikt om aan te geven dat alle rechten en bestandsinstellingen worden behouden en ten slotte /XJ wordt gebruikt om te zeggen dat er geen symbolische koppelingen worden gebruikt. Dit proces kan een tijdje duren, afhankelijk van het aantal gebruikers en de grootte van de gebruiker map. Zodra dit proces klaar is, zorg ervoor dat er geen fouten in FAILED kolom voorkomen.

Vervolgens verwijderen we C:User (geen paniek want we hebben een volledige kopie op de D: schijf staan). Dit is nodig om een symbolische link te kunnen aanmaken.

rmdir /S /Q C:Users

Zodra dat gebeurd is het tijd om een symbolische link te maken, kan dit worden gedaan met deze volgende opdracht.

mklink /J C:Users D:Users

Toelichting; Er zijn twee soorten van symbolische links, hard- en soft-links. Een soft-link is in principe net als hoe een website re-redirects. Dus als ik ga naar C:Users, het wordt omgeleid naar D:Users en als men naar C:UsersTest ga (ervan uitgaande dat Test een gebruikersnaam is), deze wordt omgeleid naar D:UsersTest.
Een hard-link creëert een map op de SSD-schijf, waarbij Windows en andere programma’s dat de map op de C: schijf bestaat. De bestanden en gegevens van deze map worden in werkelijkheid op de D: schijf weg geschreven. Windows en andere programma’s zien de map op de C-schijf en niet de re-direct van welke aard dan ook. Een andere pluspunt is dat er meer ruimte op de SSD-schijf vrijkomt.

Sluit de commando lijn waarna men de optie Doorgaan selecteert.

Als alles naar behoren werkt, kan men controleren of alles goed is gegaan. Als eerste moet er meer ruimte op de SSD-schijf zijn vrijgekomen en ook heeft de gebruikers map een andere icoon gekregen zoals hieronder is afgebeeld. Ook moeten de eigenschappen van beide mappen gelijk zijn.

Verplaats de gebruikers map

Symbolische link is natuurlijk ook op andere mappen toe te passen, maar niet op de mappen C:Program Files, C:Program File (x86) en C:ProgramData. De kans dat bepaalde programma’s niet meer nar behoren werken groot is.

Wat als er iets mis gaat…

Volg eenvoudige de instructies in omgekeerde volgorde en kopieer de bestanden terug van de D: schijf naar de C: schijf.

Veel succes met het toepassen van deze Windows handleiding en suggesties zijn altijd van harde welkom.

Robert Collewijn