Press Key To Boot From DVD 02

MDT “Press any key to boot from DVD” uitschakelen

Door gebruik te maken van Hyper-V voor het testen en het maken referentie images van MDT, koppel we regelmatig {LiteTouchPE_x86.iso} bestand als boot DVD aan de Virtual Machine.

Het nadeel hiervan is het de Virtual Machine niet 100% automatisch opstarten. Dit komt door de melding “Press any key to boot from CD/DVD” of “Druk op een willekeurige toets om te starten vanaf CD / DVD”

Om deze uit te schakelen zal het {LiteTouchPE_x86.iso} bestand opnieuw worden aangemaakt. Dit kunnen we door middel van oscdimg.exe en de onderstaande stappen.

1. kopieer de inhoud van het {iso}

Maak op een harde schijf een map aan (in dit voorbeeld gebruiken we E:\ISO-Image) en kopieer de inhoud van het {LiteTouchPE_x86.iso} bestand in de sub map (E:\ISO-Image\Files) uit.

2. Kopieer de twee boot bestanden

Kopieer vervolgende het {etfsboot.com} en {efisys_noprompt.bin} bestanden

%DeploymentShare%\Operating Systems\Windows 10 Ent x64 US – Build 16251\boot\etfsboot.com

%DeploymentShare%\Operating Systems\Windows 10 Ent x64 US – Build 16251\efi\microsoft\boot\efisys_noprompt.bin

NOTE: Maar men kan ze ook uit de installatie DVD halen

De mappenstructuur zal er dan als volgt uitzien

Press Key To Boot From DVD 03

3. Maak het nieuwe ISO aan.

Open command prompt scherm open

Vervolgens maken we het ISO bestand aan volgens de onder command line uit te voren in een Elevated Command Prompt.

E:\ISO-Image>Oscdimg -m -o -u2 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,betfsboot.com#pEF,e,befisys_noprompt.bin “E:\ISO-Image\Files” “E:\ISO-Image\ LiteTouchPE_x86.iso

Press Key To Boot From DVD 01

4. Koppelen en opstarten

Koppel vervolgens het nieuwe ISO bestand aan de Hyper-V Virtual Machine en start deze vervolgens op.

Veel succes met het toepassen van deze handleiding en suggesties zijn altijd van harde welkom.
Robert Collewijn

SQL Installatie

SQL Installatie

Regelmatig komt het voor dat ik een SQL installatie nodig heb. Of het nu is omdat ik me niet kan vinden in de SQL Express installaties welke en softwarepakket worden meegeleverd of omdat ik graag zelf de controle over wat er op mijn systemen gebeurd wil behouden. Nu zijn er natuurlijk meerdere wegen die naar Rome leiden, maar dit is zoals ik de installatie meestal uitvoer.

Een SQL Express is hier gratis te verkrijgen. Zelf kies ik altijd de SQL Server 20xx Management Studio Express versie omdat deze onder meer de Management Tools heeft.

Nadat de installatie is gestart (zie bovenstaande afbeelding) kiezen we voor de “NewSQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation” optie.

Vervolgens accepteren we de licentie voorwaarden en vervolgens {Next}

SQL Installatie

 

Vervolgens zal het installatie proces controleren of het systeem aan al de eisen voldoet.

SQL Installatie

 

In de volgende stap worden de onderstaande opties geselecteerd en de installatie map voor de instance opgegeven.

SQL Installatie

Vervolgens kan de instance worden opgegeven. Normaal gesproken laat kan je deze gewoon op SQLEXPRESS laten staan, maar je kan hier van alles opgeven.

SQL Installatie

De “Service Accounts” laten we voor wat het is (maar natuurlijk kan men deze naar wens aanpassen) en kiezen we de “Collation” tab.

SQL Installatie

Deze laat ik meestal voor wat het is en klikken we op {Next}

SQL Installatie

Vervolgens geven we de juiste permissies aan. Meestal kies ik hier alleen voor de “Windows authentication mode” en geef rechten aan de builtin administrators groep. Men kan voor de zekerheid de “Mixed mode” kiezen en een SQL SA account creëren.

SQL Installatie

Vervolgens geven we de locatie van de database bestanden op.

SQL Installatie

Hierna zal het installatie proces starten.

SQL Installatie

Als alles succesvol is verlopen zal het installatie proces het volgende scherm tonen.

SQL Installatie

De database kan vervolgens worden gebruikt.  Veel succes met het toepassen van deze handleiding en suggesties zijn altijd van harde welkom.

Robert Collewijn

MDT Task Sequences

MDT Task Secuences Template

Als je regelmatig met MDT werkt, weet je dat je ook zo nu en dan nieuwe Task Sequence moet aanmaken. Als je een nieuwe Task Sequence aanmaakt moet je alle instellen weer doorlopen en juist zetten. Zou het niet mooi zijn als je een template kan toepassen?

Dit kan door middel van een eigen template aan te maken waar alle fundamenteel instellingen zijn opgeslagen.We kunnen dit door middel van de volgende stappen.

  1. Maak een nieuwe of kies een bestaande Task Sequence.
  2. Ga naar de MDT folder en vervolgens de Controle folder.
  3. In de Controle folder moet er een sub-folder zijn met de Task Sequence naam.
  4. In deze sub-folder staat een bestand ts.xml.

MDT Task Sequences

  1. Maak van dit bestand een kopie en geef hem een herkenbare naam. Omdat we voor meerdere Windows versies gebruiken, hebben we voor elke versie een template gemaakt.

MDT Task Sequences

  1. Verplaats vervolgens dit bestand naar de template folder van MDT . Standaard is dit “C:\Program Files\Microsoft Deployment Toolkit\Templates”

MDT Task Sequences

  1. Open het xml bestand (in dit geval ts_windows_8.xml) in een editor en pas de naam en beschrijving aan.

MDT Task Sequences

  1. De nieuwe template is nu klaar voor gebruik en je kan hem testen door een nieuwe Task Sequence binnen de Deployment Workbench aan te maken.

MDT Task Sequences

  1. En selecteer de zojuist aangemaakte template.

MDT Task Sequences

Veel succes met het toepassen van deze handleiding en suggesties zijn altijd van harde welkom.

Robert Collewijn

MDT PowerShell Error

MDT PowerShell Initialization Error

Laatst liep ik tegen het probleem op waar Microsoft Deployment Toolkit PowerShell niet herkend terwijl deze wel is geïnstalleerd.

Na wat zoekwerk kwam ik er achter dat het bestand “C:Program FilesMicrosoft Deployment ToolkitbinMicrosoft.BDD.PSSnapIn.Types.ps1xml” niet kan worden geladen, omdat de uitvoering van scripts is uitgeschakeld. Voor meer informatie, zie ook about_Execution_Policies.

Controleer eerst of de rechten binnen PowerShell correct zijn door middel van het volgende commando binnen PowerShell.

Get-ExecutionPolicy –list

MDT PowerShell Error

Als de CurrentUser Undefined als ExecutionPolicy heeft, moet deze worden aangepast door middel van het volgende commando.

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned –Scope CurrentUser

MDT PowerShell Error

Hierna controleer je nogmaals of de CurrentUser wel de juiste heeft.

MDT PowerShell Error

Als alles goed is moet Microsoft Deployment Toolkit nu wel naar behoren functioneren.

MDT PowerShell Error

Veel succes met het toepassen van deze handleiding en suggesties zijn altijd van harde welkom.

Robert Collewijn