Categorie: Netwerk

Netwerk Topologie (Kleurcodering)

De TIA/EIA 606 standaard voorgedefinieerde kleuren voor verschillende onderdelen van een basis bekabelingssysteem zien er als volgt uit; ROOD Telefoon systemen GEEL Gemengd, veelzijdig BLAUW Station ORANJE Afbakeningspunt Punt van het bijeen komen van twee verschillende communicatie installaties (als voorbeeld: telefoon thuis en op het bedrijf worden daar met elkaar verbonden) GROEN Netwerk verbindingen

Continue Reading